Kwartiermaken

Vrijwilligerszorg - een sterke draad in het sociale weefsel - Doortje Kal

Bespreking van 'Lokale staat van zorg'. Dissertatie Eric van der Vet

Geplaatst: 28 okt 2016 In het in september verschenen nummer van Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, was een van de vijf thema's Lokale Zorg. Naast een artikel van Eric van der Vet zelf en een van Margret van Paassen in dit themadeel mijn recensie. Namens de redactie schreven Harry Kunneman en Richard Brons (...) 'Vanuit een duidelijke verwantschap met de centrale inzet van Van der Vets onderzoek schetst Kal de belangrijkste componenten van zijn betoog, maar plaatst zij ook kritische kanttekeningen. "Van der Vet richtte zijn onderzoek op de vrijwilligersorganisaties, minder op de vrijwilligers zelf, terwijl de zorgvragers, de deelnemers van de Vriendendiensten of de mensen in kwetsbare posities vrijwel niet aan het woord komen... Dat is mijns inziens wel een gemiste kans omdat zij met hun verhalen ook scherper het verschil tussen professionele en vrijwilligerszorg naar voren hadden kunnen brengen." Dat neemt niet weg dat Van der Vet volgens Kal in zijn opzet is geslaagd: de gemeente Den Haag is daadwerkelijk aan de slag met zijn aanbevelingen en met het waarderende perspectief dat daarin werkzaam is.' Van der Vet zelf: Het is een vergissing vrijwilligerszorg te zien als een verlengstuk van de formele, professionele zorg en welzijn of als een goedkoop alternatief hiervoor. Van der Vet is uit op een positie van vrijwilligerszorg in het lokale bestel die haar eigenheid garandeert, mede als bescherming tegen dreigende formalisering en instrumentalisering. Ga naar www.waardenwerk.net en lees het hele redactioneel.

Terug naar nieuws