Kwartiermaken

Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken - maart 2008

Drie initiatieven om in kerken kwartier te maken voor mensen met een verstandelijke beperking! Deviant en Humanistiek brengen themanummers uit over Kwartiermaken! Demonstratie tegen racisme en voor solidariteit.

Een geschonden wij-beeld (ondersteuning oproep demonstratie 22 maart)
We weten het natuurlijk allemaal: iemands zelfbegrip komt niet in isolatie tot stand. Identiteitsvorming is dialogisch van aard. Mensen zijn voor hun zelfgevoel afhankelijk van de erkenning van anderen. Deze afhankelijkheid maakt de mens kwetsbaar. Miskenning kan diep ingrijpen in iemands identiteit. Omdat we pas een verhouding tot onszelf kunnen ontwikkelen vanuit het standpunt van anderen en de sociale wereld om ons heen, kunnen we ons niet afsluiten voor minachting en vernedering door anderen. Bovendien veroorzaakt miskenning niet alleen pijn en verdriet, het kan het individu ook belemmeren in de ontwikkeling van eigen mogelijkheden en talenten. Capaciteiten die latent aanwezig zijn, kunnen geblokkeerd worden door een fundamenteel gebrek aan zelfvertrouwen, een onvermogen om jezelf te zien als iemand die een bepaalde taak tot een goed einde kan brengen. Minachting en negatieve stereotypering hebben zelfonderdrukkende effecten.
[Oftewel], het is belangrijk te beseffen dat vooroordelen hun eigen realiteit voortbrengen. Dominante groepen in een samenleving kunnen ertoe bijdragen dat minderheden zichzelf gaan zien als inferieur. Er ontstaat een geschonden wij-beeld aangezien de groep in kwestie begint te geloven in de eigen onwaardigheid. De geringe waardering gaat het gevoel van eigenwaarde in de weg staan. Op grond van het geschonden wij-beeld bekijkt men ook elkaar met gemengde gevoelens. Nogmaals: de menselijke afhankelijkheid van erkenning voor de zelfinterpretatie, maakt minderheidsgroeperingen of gemarginaliseerde groepen zeer kwetsbaar. De pijn en inwendige worsteling worden bijna altijd tekort gedaan.
Zie ook Bart van Leeuwen: Erkenning, identiteit en verschil, Acco 2003

Terug naar nieuwsbrief