Kwartiermaken

Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken november 2013

Met uitnodiging voor het Afscheidscollege van Doortje Kal als bijzonder lector kwartiermaken Hogeschool Utrecht op 13 december

Aankondiging openbare les Mieke Cardol, lector Disability Studies: Diversiteit in Participatie; oratie Harry Kunneman en meer

Terug naar nieuwsbrief