Kwartiermaken

Kwetsbaar en zorgzaam burgerschap

uit: Betrokken burgers, hoofdstuk 7 in 'Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond'

In deze paragraaf wordt de attenderende waarde van het begrip burgerschap uiteengezet. Aan de hand van Selma Sevenhuijsen wordt getoond hoe een burgerschapsconcept waarin zorg en kwetsbaarheid zijn geïntegreerd tot een andere kijk op anders-zijn leidt en bovendien aanzet tot zorg als sociale praktijk op uiteenlopende locaties.

Terug naar publicaties