Kwartiermaken

Over het hoofd gezien - Doortje Kal

Eigen kracht is niet alleen beleid maar ook een beweging

Artikel in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken zomer 2014, nr 2. Over het hoofd wordt gezien dat vermaatschappelijking en het verlangen naar belangstelling voor kracht en talent naast aandacht voor kwetsbaarheid, ook een beweging van onderop betreft..

Het gaat om het mogelijk maken van meedoen en erbij horen, om het geschikt maken van omgevingen om op (eigen) kracht te komen. Als de omgeving zich aanpast, op jou raakt afgesteld, doet de afwijking er minder toe; kan ze zelfs de omgeving ook voor anderen ten goede veranderen.

Terug naar publicaties