Kwartiermaken

Tijdschrift Deviant - Themanummer kwartiermaken, juni 2008

Oude Devianten zijn vanaf september 2012 helemaal te downloaden via www.tijdschriftDeviant.nl. Met de handige zoekfunctie zijn artikelen makkelijk te vinden.

"Niet voor niks
Kunstenaar zijn brengt een grote mate van kwetsbaarheid met zich mee, die slechts op te brengen is in de overtuiging dat de wereld het goed met je voor heeft. Zo’n belofte kunnen alleen wij, de toeschouwers, doen. Elke kunstenaar die dat werkelijk aan wil gaan, vraagt erom ‘gezien’ te worden in zijn (andere) manier van zijn. Om erkenning te ervaren van het waardevolle van zijn onderneming,
voor hemzelf maar ook voor anderen. Opdat het niet voor niks is gedaan."
Rutger Post in 'Being there'.

Terug naar publicaties