Kwartiermaken

9 matches voor “nichediversiteit”.

Publicatie

Inclusieve economie - Verslag kritische dialoog,

Verslag vierde kritische dialoog - werken aan nichediversiteit en dwarsverbindingen

Aan deze dialoog onder leiding van Mercedes Zandwijken lag o.a. de volgende vraag ten grondslag: hoe kunnen grotere ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor een inclusieve economie?

Onderwijsmodule

Onderwijsmodule kwartiermaken gepubliceerd

op de site van de wmo-werkplaatsen

Voor inclusie is het nodig dat alle sociale professionals en eigenlijk alle professionals in het sociale domein een 'kwartiermaak-mindset' hebben, een bewustzijn dat uitsluiting aan de hand kan zijn en bestreden moet worden door te werken aan de verwelkoming van verschil. <a href="www.wmowerkplaatsen.nl/kwartiermaken">www.wmowerkplaatsen.nl/kwartiermaken</a>
<a href="www.wmowerkplaatsen.nl/wmo-gestript-deel-11-kwartiermaken">www.wmowerkplaatsen.nl/wmo-gestript-deel-11-kwartiermaken</a>

Lees meer

Publicatie

Overal zijn wel een paar mensen met een handicap geland - in gesprek met Karen Soeterik

Over niches in theorie en praktijk uit: Kal, Post en Scholtens (red.) Meedoen gaat niet vanzelf, 2012

De ruimte voor anders-zijn die kwartiermakers proberen te bewerkstelligen wordt wel omschreven als 'niche'. Kwartiermakers werken aan niches op al die plekken waar mensen in de marge willen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Karen Soeterik vertelt over hoe zij aan niches werkt voor mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdamse wijken. In de zijtekst aandacht voor de bijzondere bemiddeling door 'het maatje ter plaatse'. Deze 'maatjes' maken de niche tot niche, een veilige plek voor iemand die je niet zo goed kan 'plaatsen'.

Publicatie

Thuis in de wijk. Een beperkte blik op vermaatschappelijking - Doortje Kal

Bespreking 'Onder de mensen?' van Jan Willem Duyvendak en Loes Verplancke in Deviant 66, 2010

Loes verplancke en Jan Willem Duyvendak onderzochten de effecten van het beleid gericht op vermaatschappelijking van de zorg. Zij hielden daartoe 67 interviews. Daaruit blijkt dat de betrokkenen vinden dat ze nu beter af zijn dan vroeger, maar ze zijn helaas nog niet echt 'onder de mensen' . Een weinig verrassende conclusie, meent de recensent die het onderzoek plaatst in de context van kwartiermaken en werken aan inclusie.

Publicatie

Thuis in de wijk - Doortje Kal

Een beperkte blik op vermaatschappelijking. Deviant nr 66, september 2010

Loes Verplanke en Jan Willem Duyvendak onderzochten de effecten die het beleid gericht op vermaatschappelijking van de zorg heeft voor het leven van psychiatrische patiënten en
mensen met een verstandelijke beperking. Zij hielden daartoe 67 interviews en publiceerden hun bevindingen in een boek: ‘Onder de mensen?’ Met vraagteken, want hoewel uit de
interviews blijkt dat de betrokkenen vinden dat ze nu beter af zijn dan vroeger, zijn ze helaas nog steeds niet echt ‘onder de mensen’. Een weinig verrassende conclusie, aldus Doortje Kal, die het onderzoek plaatst in de context van kwartiermaken en werken aan inclusie.

Publicatie

Heerlijke nieuwe niches - Doortje Kal

Bespreking van Waanzin en Natuur. Darwin en de psychiatrie van Andreas De Block, 2006 in Deviant nr 57, juni 2008

Kwartiermaken is (ook) werken aan nichediversiteit. Er is een gebrek aan nichediversiteit in de samenleving, waardoor de competitie binnen de niches zwaar is. Kwartiermakers werken aan een grotere nichediversiteit waardoor uiteenlopende temperamenten en persoonlijkheden op een humane manier kunnen worden functioneren in de samenleving, die dan een andere samenleving is geworden.

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.