Kwartiermaken

Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil

Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Doortje Kal als bijzonder lector kwartiermaken aan Hogeschool Utrecht

In deze bundel wordt verslag gedaan van de vijf vanuit het lectoraat georganiseerde kritische dialogen, alsmede van het symposium en festival Lof der zichtbaarheid en de 'lof-activiteiten' binnen de Vrede van Utrecht, gevolgd door een beschouwing van de organiserend lector. Daarnaast hebben elf auteurs vanuit hun perspectief geschreven over kwartiermaken of een verwant thema. (De bundel (204 blz.) is voor 17,50 verkrijgbaar bij Uitgeverij Tobi Vroegh.)

Zo schreef Peter Dierinck over kwartiermaken in België en speciaal in Sleidinge en Frits Bremer over kwartiermaken in Duitsland en speciaal in Neumünster.
Promovendus Gustaaf Bos beschrijft wat hij persoonlijk ervaart in een specifieke ontmoeting met een 'vreemde ander' en Jacqueline Kool laat vanuit Disability Studies in Nederland zien dat meedoen in een onveranderde samenleving geen optie is. Dirk Willem Postma en Frits de Dreu wijzen op de gemeenschappelijke uitdaging voor kwartiermakers en Community arts, terwijl Herman Meininger vanuit Foucaults 'homo- en heterotopieën' nadenkt over binnen kwartiermaken belangrijke begrippen als ruimte en ontmoeting.
Trimbosonderzoekster en aanstaand promovenda Jenny Boumans maakt duidelijk waarom Doortje Kals proefschrift 'Kwartiermaken' voor haar een inspiratiebron is en Gerda Scholtens doet verslag van een urgent kwartiermaaktraject in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Ernst van den Hemel zet Nederland neer als ontmoedigingsmachine voor mensen zonder verblijfsvergunning en de Armeense Edita Ghukasyan getuigt daarvan. Andries Baart beschrijft in schrille bewoordingen waaruit 'de zorgval' bestaat en toont in een intermezzo hoe hij kwartiermaakt voor een jongerenvoorziening. Jean Pierre Wilken tenslotte etaleert de kansen die kwartiermaken en verwante benaderingen bieden voor sociale wijkteams.
Al eerder in de bundel geven Huub Beijers en Saïda el Arbaji van het GGZ-steunpunt Utrecht hun overwegingen bij een onderzoek van hogeschool-studenten naar ervaringen van Marokkaanse jonge mannen met uitsluiting.

De recensie van Ammeraal en Theunissen verscheen in het decembernummer (2015) van het Tijdschrift Participatie en Herstel (SWP).

Terug naar boeken