Kwartiermaken

40 matches voor “presentie”.

Boek

Hoop verlenen - Peter Dierinck

Pleidooi voor meer vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Peter Dierinck brengt een rake verslaglegging van zijn bonte kwartiermaakpraktijk en nodigt aldus ook anderen uit te werken aan ontmoetingen tussen mensen met en zonder een psychiatrische achtergrond.

Lees meer

Publicatie

Presentie

Meedoen gaat niet vanzelf. In gesprek met kwartiermaakster Anne Tuk

De professionele hulpverlening laat in onze door marktdenken gestuurde samenleving
haar oren hangen naar een ideologie van maakbaarheid. Het ‘beter
maken’ van breekbare of gebroken mensen is het ‘product’ waarnaar gestreefd
wordt. Maar de maakbaarheidscultuur past niet bij deze mensen, al was het
maar omdat veel leed en lijden niet kùnnen verdwijnen, en de suggestie dat dat
wel zo zou zijn, ze slechts vergroot. Hoe meer onze samenleving wordt beheerst
door het (moeten) kunnen, hoe schrijnender wordt ervaren wat we niet
kunnen. Baart stelt daar tegenover dat present zijn zich afspeelt in een context
van lijden. Dat is: troost. Niet de bestrijding van gebrokenheid schept zin, maar
de concrete, actieve toewijding aan de kwetsbaarheid. Troosten is op die manier
een vorm van handelen.

Lees meer

Publicatie

Verder met kwartiermaken - Doortje Kal

Afscheidscollege Doortje Kal, bijzonder lector kwartiermaken, december 2013

Op 13 december 2013 gaf Doortje Kal haar afscheidscollege als bijzonder lector kwartiermaken. Zij deed daarin onder meer verslag van de vijf door haar georganiseerde kritische dialogen. Die dialogen leveren (iets als) een agenda op voor de komende jaren, waarbij het voeren van 'de dialoog' zelf ook als agendapunt genoteerd kan worden!

Lees meer

Publicatie

Meedoen voor iedereen?! Josje van der Linden

Recensie Meedoen gaat niet van zelf, Journal of Social Intervention, 22, 2013

'Is kwartiermaken een relevante benadering in deze tijd waarin een groot beroep wordt gedaan op mensen in al hun diversiteit, om actief te participeren (mee te doen) aan de moderne maatschappij? (...) Het boek bespreekt tien pijlers van kwartiermaken gelardeerd met portretten van kwartiermakers. (...) De aangename afwisseling tussen theorie en praktijk verhoogt de leesbaarheid terwijl de essentie overeind blijft.'

Boek

Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil

Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Doortje Kal als bijzonder lector kwartiermaken aan Hogeschool Utrecht

In deze bundel wordt verslag gedaan van de vijf vanuit het lectoraat georganiseerde kritische dialogen, alsmede van het symposium en festival Lof der zichtbaarheid en de 'lof-activiteiten' binnen de Vrede van Utrecht, gevolgd door een beschouwing van de organiserend lector. Daarnaast hebben elf auteurs vanuit hun perspectief geschreven over kwartiermaken of een verwant thema. (De bundel (204 blz.) is voor 17,50 verkrijgbaar bij Uitgeverij Tobi Vroegh.)

Lees meer

Nieuws

Presentiecongres Uit de zorgval

31 oktober 2013

Geplaatst: 11 oktober 2013

Tweede grote landelijke Presentie congres over twee grote kanttekeningen bij het zorgdebat zoals dat nu in Nederland plaatsvindt:1. het wegmoffelen van kwetsbaarheid met nadelige gevolgen voor degene die niet goed kan meekomen in de samenleving en 2. het bestendigen van zorg- en hulpafhankelijkheid door een hardnekkige zorgcultuur van maakbaarheid en rationaliteit. Ga naar www.presentie.nl voor meer informatie over dit rijke congres.

Agenda

Presentiecongres Uit de zorgval in Ede

31 oktober 2013

Tweede grote landelijke Presentie congres over twee grote kanttekeningen bij het zorgdebat zoals dat nu in Nederland plaatsvindt:1. het wegmoffelen van kwetsbaarheid met nadelige gevolgen voor niet goed kan meekomen in de samenleving en 2. het bestendigen van zorg- en hulpafhankelijkheid door een hardnekkige zorgcultuur van maakbaarheid en rationaliteit. Ga naar www.presentie.nl voor meer informatie over dit rijke congres.

Publicatie

Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor anders-zijn - dr. Doortje Kal

Openbare les 16 december 2011, lectoraat kwartiermaken Hogeschool Utrecht

Na een persoonlijke inleiding wordt kwartiermaken geïntroduceerd als een praktijk waarin wordt geprobeerd maatschappelijke uitsluiting tegen te gaan. Voor het werken aan gastvrijheid voor anders-zijn zijn filosofische reflecties behulpzaam, zo laat het tweede hoofdstuk zien. Het derde hoofdstuk beschrijft de onderzoeksaanpak en de onderzoeksthema's. Het vierde hoofdstuk gaat over het onderwijs aan de hogeschool en kwartiermaken.

Lees meer

Pagina 1/4 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.