Kwartiermaken

Publicaties

Logboek 8

Aanbeveling Harry Jacobs, wethouder gemeente Reusel-De Mierden, het congres te bezoeken

Onder voorwaarden kan de WMO bijdragen aan een lokale samenleving met een sterk en veerkrachtig weefsel waarin iedere burger zich kan handhaven, kan meedoen en zich met anderen verbonden weet.

Lees meer

Logboek 7

Aanbeveling Loeke Keuchenius, aankondiging publicatie Zorg en Welzijn plus boekje Annemiek Onstenk n.a.v. het congres

'Het podium en de zaal vulden zich met vele voorbeelden van rollen die ook mogelijk waren voor mij. Ik hoefde geen standaardburger te worden...'

Lees meer

Logboek 6

Stoelendans rond het spreekgestoelte

In het congresboekje nemen stoelen een centrale plaats in. Kwartiermaken gaat op verschillende manieren over het aanbieden van een stoel.

Lees meer

Logboek 5

Nieuws over het Symposium Kwartiermaken als beroep en als oriëntatie. Naast de kwartiermakers Gerda Scholten en Sabine te Woerd zullen ook een kwartiermaker en een ervaringsdeskundige uit Eindhoven het woord voeren over hun kwartiermaakpraktijk.

Lees meer

Nieuwer Pagina 3/4 Ouder

Categorieën

Congres 2007

Publicaties en verslagen over het congres van 22 mei 2007 over Kwartiermaken in het Haagse Theater aan 't Spui.

13 publicaties

Manifestaties en congressen

Vanuit het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken heeft Doortje Kal - samen met vele anderen! - drie evenementen georganiseerd. In 2001 naar aanleiding van het verschijnen van haar proefschrift in het Amsterdamse Krasnapolsky een conferentie: werken aan gastvrijheid, omgaan met strijdigheid; in 2005 in het Utrechtse Vredenburg de Manifestatie Kwartiermaken met kunst en debat en in 2007 in het Haagse Theater aan 't Spui het Congres 'Kwartiermaken in de WMO - Participatie in het Kwadraat'. De lezingen van de eerste conferentie zijn voor een goed deel op de publicatie-pagina te vinden. Dat geldt overigens ook voor de lezingen van het congres 2007. Ander materiaal van Congres en Manifestatie vindt u op deze pagina.

Filmpje Congres Kwartiermaken in de WMO] youtu.be/eQvDWKgBkL8