Kwartiermaken

7 matches voor “normatieve professionaliteit”.

Onderwijsmodule

Lesmodule kwartiermaken

Doel van de module is om vanuit het theoretisch fundament van kwartiermaken te stimuleren tot het werken aan inclusie

Wat is kwartiermaken en wat is er nodig om te kunnen kwartiermaken? Kwartiermaken is het zorgen voor gastvrije ruimte in de samenleving voor iedereen die anders is. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Verschijnselen als stigmatisering, zelfstigmatisering, uitsluiting en discriminatie dienen bestreden te worden. Processen van emancipatie en opschorting van vooral mentale barrières zijn noodzakelijk om verschillen tussen mensen te verwelkomen. Voor een beter begrip van wat kwartiermaken inhoudt en wat ervoor nodig is om te kunnen kwartiermaken, is een onderwijsmodule ontwikkeld.

Lees meer

Onderwijsmodule

Onderwijsmodule kwartiermaken gepubliceerd

nu via een andere weg te vinden

Voor inclusie is het nodig dat alle sociale professionals en eigenlijk alle professionals in het sociale domein een 'kwartiermaak-mindset' hebben, een bewustzijn dat uitsluiting aan de hand kan zijn en bestreden moet worden door te werken aan de verwelkoming van verschil. <a href="www.movisie.nl/publicatie/lesmodule-kwartiermaken"www.movisie.nl/publicatie/lesmodule-kwartiermaken">www.movisie.nl/publicatie/lesmodule-kwartiermaken">www.movisie.nl/publicatie/lesmodule-kwartiermaken</a><
<a href="www.wmowerkplaatsen.nl/wmo-gestript-deel-11-kwartiermaken">www.wmowerkplaatsen.nl/wmo-gestript-deel-11-kwartiermaken</a>

Lees meer

Publicatie

Waar het huis geen zorg krijgt vindt de ontmoeting niet plaats - Doortje Kal

Samenvattend hoofdstuk 8 van het proefschrift Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Doortje Kal promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek bij prof. Harry Kunneman, prof. Guy Widdershoven en dr Victor Kal (copromotor).
In het proefschrift wordt de stelling verdedigd dat het streven naar integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond de ontvangende samenleving confronteert met
een strijdigheid; er is sprake van frictie, van een ongemakkelijkheid, er is iets dat niet zomaar past. Deze strijdigheid vraagt van de samenleving met haar instituties en burgers om reflectie op het gangbare met het oog op toegang voor en tot de vreemde ander. Dat is de verstrekkende betekenis van de titel van dit afsluitende hoofdstuk: Waar het huis geen zorg krijgt, vindt de ontmoeting niet plaats. Het huis is hier metafoor voor de maatschappij met haar instellingen en bedrijven, buurten en netwerken, taal en cultuur, burgers en politici. Zonder
voorbereiding, oftewel zonder speciale inzet zal de ontmoeting met de ongewone ander op niets uit lopen. Een integratie zonder dat de ander ‘als ander’ kan verschijnen, dwingt de ander tot eenzijdige aanpassing, tot assimilatie, tot onderdrukkende gelijkwording. Als het proces van vermaatschappelijking de patiënt een ander perspectief wil bieden dan dat van standaardburger, zal de normaliteit waarin gekte tot uitsluiting leidt, niet kunnen blijven wat ze is.

Boek

Kwartiermaken - Doortje Kal

Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond

Voorjaar 2016 verscheen de vijfde druk van Kwartiermaken met een Voorwoord van Peter Dierinck, oprichter van de Vlaamse werkgroep kwartiermaken. Ga naar d.kal@kwartiermaken.nl en bestel voor 13,50 (=incl porto) het boek waarvan Peter Dierinck zegt: 'Dit boek (...) is al vele jaren de bijbel voor kwartiermakers en zal dat nog lang blijven. Bij elke herlezing ontdek je weer nieuwe aspecten (...)'

Lees meer

Publicatie

Meer gelijk dan eigen - Andries Baart

Betekenis van de presentiebenadering voor de vermaatschappelijking

'Er is een verwantschap tussen 'kwartiermaken' zoals Doortje Kal dat in haar mooie dissertatie heeft beschreven en de presentiebenadering zoals ik die heb uitgewerkt', stelt Andries Baart in zijn lezing op de conferentie die aan dit proefschrift was gewijd, Krasnapolsky, 19 december 2001. Vermaatschappelijking betekent volgens Baart dat iemand vanuit een positie buiten het gewone maatschappelijke verkeer en buiten het alledaagse sociale leven weer deel kan gaan nemen aan dat maatschappelijke leven. 'De centrale stelling in het boek van Doortje Kal luidt dat vermaatschappelijking slechts kans van slagen heeft als er in die samenleving werkelijke ruimte wordt gemaakt voor deze mensen die 'verschillen' of 'anders zijn'. Baart gaat in zijn lezing op drie voorwaarden van het welslagen van vermaatschappelijking in, voorwaarden die draaien om het optreden van de werker: hoe kan hij dicht bij de 'ongewone ander' komen, hoe kan hij bevorderen dat anderen erbij blijven en welk beleid steunt deze pogingen? Hij maakt daarvoor (natuurlijk) gebruik van de presentietheorie.

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.