Kwartiermaken

Meer gelijk dan eigen - Andries Baart

Betekenis van de presentiebenadering voor de vermaatschappelijking

'Er is een verwantschap tussen 'kwartiermaken' zoals Doortje Kal dat in haar mooie dissertatie heeft beschreven en de presentiebenadering zoals ik die heb uitgewerkt', stelt Andries Baart in zijn lezing op de conferentie die aan dit proefschrift was gewijd, Krasnapolsky, 19 december 2001. Vermaatschappelijking betekent volgens Baart dat iemand vanuit een positie buiten het gewone maatschappelijke verkeer en buiten het alledaagse sociale leven weer deel kan gaan nemen aan dat maatschappelijke leven. 'De centrale stelling in het boek van Doortje Kal luidt dat vermaatschappelijking slechts kans van slagen heeft als er in die samenleving werkelijke ruimte wordt gemaakt voor deze mensen die 'verschillen' of 'anders zijn'. Baart gaat in zijn lezing op drie voorwaarden van het welslagen van vermaatschappelijking in, voorwaarden die draaien om het optreden van de werker: hoe kan hij dicht bij de 'ongewone ander' komen, hoe kan hij bevorderen dat anderen erbij blijven en welk beleid steunt deze pogingen? Hij maakt daarvoor (natuurlijk) gebruik van de presentietheorie.

Terug naar publicaties