Kwartiermaken

De kunst van het kwartiermaken

Verslag van een Manifestatie, Themanummer Passage, Tijdschrift voor Rehabilitatie, oktober 2005

Met teksten van Paul Fentener van Vlissingen, Agnes Nanning, Niels van Spaandonk, Garjan Sterk, Eugeen Roosens, Bart van Leeuwen, Marlieke de Jonge, Tine Van Regenmortel, Tom van der Gaag, Gerda Jehoel-Gijsbers, Wouter Kusters, Krisztina de Chatel, Barbara Demeyer, Cor Pieters, Doortje Kal en Jaap van Weeghel.

Jaap van Weeghel in de Epiloog: 'Kwartiermakers hebben een eigen, bloemrijke taal voor de dingen die ze doen. Wordt rehabilitatie wel eens 'de kunst van het gewone' genoemd, kwartiermakers vinden juist dat iets 'buiten het gewone' gedaan moet worden om de 'buitengewone ander' een kans in de samenleving te bieden. Zij vragen burgers om open te staan voor het anderszijn en voor het 'onpresenteerbare lijden'. Daarbij lijken kwartiermakers weinig affiniteit te hebben met strikt toegepaste interventies uit de VS, maar waarschijnlijk des te meer met de inproviserende aanpak van de Italiaanse Democratische Psychiatrie. Woorden als mogelijkheden, wensen en integratie vervangen zij door talenten, verlangen en 'lid van de wereld'. Ze doen meer met poëzie dan met protocollen, meer met multilogen dan met meetinstrumenten. Anderen houden studiedagen of congressen, kwartiermakers organiseren festivals en manifestaties.'
Maar Van Weeghel constateert ook een grote afstand tussen de kwartiermakerspraktijk in Nederland en de dominante aanpak van stigmabestrijders en - onderzoekers in landen als de VS en Engeland. ....

Terug naar manifestaties en congressen