Kwartiermaken

50 matches voor “onderzoek”.

Nieuws

Bundel Verder met kwartiermaken als pdf te downloaden

Verder met kwartiermaken - naar de verwelkoming van verschil onder redactie van Kal, Post en Wilken, december 2013

Geplaatst: 16 juni 2017

December 2013 nam ik na 2 1/2 jaar (gedeeltelijk) afscheid als bijzonder lector kwartiermaken. Dit ging gepaard met de verschijning van een bundel waarin ik o.a. verslag deed van mijn (bijzonder)onderzoek, maar waarin ook een elftal anderen ieder vanuit hun eigen perspectief schreven over kwartiermaken.

Nieuws

Weekend van 6 en 7 mei drie publicaties rond kwartiermaken

Voorpublicatie van Peter Dierincks 'Hoop verlenen' in Deviant, een interview in Zorg en Welzijn en een dialoog in Waardenwerk

Geplaatst: 8 mei 2017

Zie respectievelijk: www.tijdschriftdeviant.nl/350-hoe-word-je-van-hulpverlener-hoopverlener
www.zorgwelzijn.nl/Welzijnswerk/Nieuws/2017/5/Kwartiermaken-stressbron-wordt-hulpbron/ - deze publicatie omvat tevens een aankondiging van het congrestival van 30 mei aan;
zie tenslotte www.waardenwerk.net voor het redactioneel waarin de Nederlandse vertaling van de dialoog tussen Gustaaf Bos en Doortje Kal - De waarde van ongelijkheid - wordt geïntroduceerd. Deze dialoog verscheen eerder in een iets minder uitgebreide versie in het themanummer (Contested Humanity) van Social Inclusion, 2016, nummer 4 (zie de Engelse sectie op deze site)

Lees meer

Nieuws

Vrijwilligerszorg - een sterke draad in het sociale weefsel - Doortje Kal

Bespreking van 'Lokale staat van zorg'. Dissertatie Eric van der Vet

Geplaatst: 28 oktober 2016

In het in september verschenen nummer van Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, was een van de vijf thema's Lokale Zorg. Naast een artikel van Eric van der Vet zelf en een van Margret van Paassen in dit themadeel mijn recensie. Namens de redactie schreven Harry Kunneman en Richard Brons (...) 'Vanuit een duidelijke verwantschap met de centrale inzet van Van der Vets onderzoek schetst Kal de belangrijkste componenten van zijn betoog, maar plaatst zij ook kritische kanttekeningen. "Van der Vet richtte zijn onderzoek op de vrijwilligersorganisaties, minder op de vrijwilligers zelf, terwijl de zorgvragers, de deelnemers van de Vriendendiensten of de mensen in kwetsbare posities vrijwel niet aan het woord komen... Dat is mijns inziens wel een gemiste kans omdat zij met hun verhalen ook scherper het verschil tussen professionele en vrijwilligerszorg naar voren hadden kunnen brengen." Dat neemt niet weg dat Van der Vet volgens Kal in zijn opzet is geslaagd: de gemeente Den Haag is daadwerkelijk aan de slag met zijn aanbevelingen en met het waarderende perspectief dat daarin werkzaam is.' Van der Vet zelf: Het is een vergissing vrijwilligerszorg te zien als een verlengstuk van de formele, professionele zorg en welzijn of als een goedkoop alternatief hiervoor. Van der Vet is uit op een positie van vrijwilligerszorg in het lokale bestel die haar eigenheid garandeert, mede als bescherming tegen dreigende formalisering en instrumentalisering. Ga naar www.waardenwerk.net en lees het hele redactioneel.

Nieuws

Vijfde druk Proefschrift Kwartiermaken

Met een Voorwoord van Peter Dierinck, voorzitter van de Vlaamse Werkgroep Kwartiermaken

Geplaatst: 15 april 2016

Peter Dierinck schrijft: ik ontdekte in mijn werk dat mensen in opname bekeken werden als mensen die niets meer te geven hadden. Ik ontdekte dat je als hulpverlener nabij kon zijn bij verenigingen en dat die verenigingen daardoor bereid waren de mensen die ik begeleidde in hun midden op te nemen. We werden steeds meer hoopverleners. Ik herkende in het boek Kwartiermaken zoveel van wat ik deed. Ik kreeg een taal aangereikt die me nog meer inzicht gaf in mijn werk... Ik kon door deze lectuur gerichter werken. Dit boek geeft aan dat naast herstel vooral Kwartiermaken zal nodig blijken om de vermaatschappelijking van de ggz te laten slagen.
Voor tien euro (excl porto) te bestellen bij d.kal@kwartiermaken.nl

Lees meer

Publicatie

Kwartiermakersfestivals. Een schitterende ervaring (Jolanda de Bruijn)

Kwartiermaakfestivals in theorie en praktijk in 'Meedoen gaat niet vanzelf', Kal, Post, Scholtens (red.), 2012 Tobi Vroegh

“Ik vind mijn deelname aan het festival schitterend, want mijn wereld wordt vergroot. En ik krijg eindelijk ruimte om mijn wereld te laten zien. (...) Ze zeiden:
we hebben nog nooit zo’n Barbara gezien. Ik voelde me er zo lekker bij. Er kwam iets in mij tot bloei, waarvan ik dacht dat het nooit meer tot bloei zou komen.
Ik dacht dat ik voorgoed verbonden zou zijn aan de psychiatrie, voorgoed cliënt zou zijn, voorgoed beoordeeld zou worden als psychiatrische cliënt.” Barbara Douwes in: Zandinga, Koemans en Swart, 'Kwartiermaken doe je samen! Landelijk onderzoek naar de werkzaamheid van kwartiermakersfestivals, Hogeschool Utrecht, 2009

Publicatie

Uitsluiting maakt ziek - verslag 5e kritische dialoog

Hoe kan het werken aan ruimte voor anders-zijn uitsluiting tegengaan?

Het lijkt erop dat jongere Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond in toenemende mate het gevoel hebben dat ze nooit onderdeel van de Nederlandse samenleving zullen worden. Tegelijkertijd worden de sociale vangnetten waarop hun ouders een beroep konden doen steeds brozer. Dat vertaalt zich volgens sommigen in een hoog percentage aan depressies en psychoses in deze groep.Het gaat er niet om het hebben van psychische problemen als louter politiek probleem te zien. Het gaat er wel om de politieke aspecten ervan onder ogen te zien. Wat kan onderzoek naar culturele identiteit, die zo'n duidelijke rol speelt bij deze groep ons leren over hoe uitsluiting werkt, en wat er voor nodig is om de mogelijkheden die onze samenleving biedt, toegankelijker te maken? Hoe kan de samenleving voor meer mensen een plaats zijn waar je je thuis voelt en hoe kunnen kwartiermakers voor het stimuleren van een toleranter cultureel klimaat van betekenis zijn?

Publicatie

“Welke afkomst je hebt, zegt mij helemaal niets.” - Huub Beijers & Saïda el Arbaji

Overwegingen bij een onderzoek naar ervaringen van Marokkaanse jongen mannen met uitsluiting

Voor jonge immigranten van de tweede generatie is de langdurige, subjectieve, ervaring een ‘buitenstaander’ of ‘verliezer’ te zijn (Selten 2012) in het land waar je bent geboren, vernederend. Dit verhoogt het risico op het krijgen van een psychotische aandoening. Vergeleken met autochtone jongeren is dat risico tot negen keer zo hoog (Veling e.a.2006). Hoe ziet die subjectieve ervaring van ‘buitenstaander’ of ‘verliezer’ er uit? Dat was de vraag die vier studenten van de Hogeschool Utrecht (HU) (El Arbaji e.a. 2012) zich stelden in het onderzoek, dat zij in 2013 uitvoerden in opdracht van het Steunpunt GGZ Utrecht en het Lectoraat Kwartiermaken. De onderzoekers bevroegen 16 Marokkaanse jonge mannen, acht HBO afgestudeerden en acht vroegtijdige schoolverlaters, op hun
ervaringen met uitsluiting. Dit artikel verscheen najaar 2013 ook in de Republiekallochtonie.nl en in december 2013 in 'Verder met Kwartiermaken - naar de verwelkoming van verschil' (red. Kal, Post, Wilken, uitg. Tobi Vroegh). Zie daarin ook het verslag van de vijfde kritische dialoog: Uitsluiting maakt ziek.

Lees meer

Publicatie

Thuis in de wijk. Een beperkte blik op vermaatschappelijking - Doortje Kal

Bespreking 'Onder de mensen?' van Jan Willem Duyvendak en Loes Verplancke in Deviant 66, 2010

Loes verplancke en Jan Willem Duyvendak onderzochten de effecten van het beleid gericht op vermaatschappelijking van de zorg. Zij hielden daartoe 67 interviews. Daaruit blijkt dat de betrokkenen vinden dat ze nu beter af zijn dan vroeger, maar ze zijn helaas nog niet echt 'onder de mensen' . Een weinig verrassende conclusie, meent de recensent die het onderzoek plaatst in de context van kwartiermaken en werken aan inclusie.

Pagina 1/5 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.