Kwartiermaken

Niet zuinig met mentaal kapitaal - Doortje Kal

Geestelijke ongezondheid is grote kostenpost. Interview met Rifka Weehuizen, Deviant 52, 2007

Rifka Weehuizen introduceert - na Bourdieus 'sociaal kapitaal' - het begrip 'mentaal kapitaal'. Tevens benoemt zij diversiteit als (ook) economische waarde.

Landen met een moderne dynamische kenniseconomie worden gekenmerkt door een hoog niveau van stress en geestelijke gezondheidsproblemen. Dat is economisch gezien een grote schadepost, juist voor een kenniseconomie. De maatschappij verspilt hiermee kostbaar 'mentaal kapitaal'. Het maakt eens te meer duidelijk dat dat wat goed is voor de economie, niet altijd goed is voor mensen (en uiteindelijk ook niet voor de economie). Mensen die niet zo makkelijk meekomen in de complexe wereld van vandaag omdat ze, al of niet tijdelijk geestelijk minder weerbaar zijn, riskeren het om economisch en daarmee ook sociaal uitgesloten te raken. De groei van welvaart en welzijn vallen niet automatisch samen. Rifka Weehuizen brengt de 'verborgen kosten' van de economische groei in beeld, inclusief de uitholling van sociale structuren die essentieel zijn voor geestelijke gezondheid. Ze pleit voor economische groei als middel, niet als doel. De groei moet geoptimaliseerd, niet gemaximaliseerd worden. Ze vraagt aandacht voor de psychologische aspecten van economische ontwikkeling en voor het behoud en onderhoud van het actorschap (agency) van werknemers.

Terug naar publicaties