Kwartiermaken

Werken aan gastvrijheid, omgaan met strijdigheid - Doortje Kal

Kwartiermaken - lekenpraatje Doortje Kal

Doortje Kal promoveerde oktober 2001 aan de Universiteit voor Humanistiek op Kwartiermaken. In haar lekenpraatje wordt duidelijk hoe zij filosofisch reflecteert op concrete praktijken.

Aan het proefschrift Kwartiermaken ligt de vraag van mensen met een psychiatrische achtergrond ten grondslag 'lid van de wereld' te mogen worden. Veel van hen hebben te maken met maatschappelijke uitsluiting, dus ligt er een probleem. Kwartiermaakpraktijken zijn al die praktijken die proberen sociale uitsluiting tegen te gaan en deelname aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen op een door de betrokkenen gewenste en voor hen passende wijze. In dit lekenpraatje wordt gewezen op een tekortkoming in de rehabilitatietheorie, waar het gaat om de vraag wat maatschappelijk in het geding is als men het anderszijn van de betrokkenen serieus neemt. Vervolgens worden drie centrale begrippen binnen kwartiermaken - strijdigheid, gastvrijheid en opschorting - toegelicht en gekoppeld aan kwartiermaakpraktijken.

Terug naar publicaties