Kwartiermaken

10 matches voor “kritische dialogen”.

Publicatie

Verder met kwartiermaken - Doortje Kal

Afscheidscollege Doortje Kal, bijzonder lector kwartiermaken, december 2013

Op 13 december 2013 gaf Doortje Kal haar afscheidscollege als bijzonder lector kwartiermaken. Zij deed daarin onder meer verslag van de vijf door haar georganiseerde kritische dialogen. Die dialogen leveren (iets als) een agenda op voor de komende jaren, waarbij het voeren van 'de dialoog' zelf ook als agendapunt genoteerd kan worden!

Lees meer

Nieuws

Ga naar socialevraagstukken.nl

Sociale Vraagstukken publiceert verkorte versie afscheidscollege Doortje Kal

Geplaatst: 15 januari 2014

De prestatiemaatschappij sluit mensen in kwetsbare posities uit. Docenten, studenten, professionals, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen bespraken op Hogeschool Utrecht in vijf kritische dialogen de mogelijkheden voor een waarlijke participatiesamenleving. De kritische dialoog is een vorm van praktijkgericht onderzoek. Kort gezegd bestaat ze uit het bijeenbrengen van verschillende perspectieven rond een gezamenlijk als belangrijk ervaren thema. In dit specifieke geval hebben per keer ongeveer zeventig stakeholders in vijf kritische dialogen gesproken over respectievelijk de kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn, over ‘burgervriendschap’, wijkgericht werken, een inclusieve economie en over hoe uitsluiting op grond van etniciteit ziek maakt.

Boek

Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil

Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Doortje Kal als bijzonder lector kwartiermaken aan Hogeschool Utrecht

In deze bundel wordt verslag gedaan van de vijf vanuit het lectoraat georganiseerde kritische dialogen, alsmede van het symposium en festival Lof der zichtbaarheid en de 'lof-activiteiten' binnen de Vrede van Utrecht, gevolgd door een beschouwing van de organiserend lector. Daarnaast hebben elf auteurs vanuit hun perspectief geschreven over kwartiermaken of een verwant thema. (De bundel (204 blz.) is voor 17,50 verkrijgbaar bij Uitgeverij Tobi Vroegh.)

Lees meer

Nieuws

Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil

Bundel, ter gelegenheid van het afscheid van Doortje Kal als bijzonder lector kwartiermaken Hogeschool Utrecht, Tobi Vroegh

Geplaatst: 16 december 2013

In deze bundel wordt verslag gedaan van de vijf vanuit het lectoraat georganiseerde kritische dialogen, alsmede van het symposium en festival Lof der zichtbaarheid en de 'lof-activiteiten' binnen de Vrede van Utrecht, gevolgd door een beschouwing van de organiserend lector. Daarnaast hebben elf auteurs vanuit hun perspectief iets geschreven over kwartiermaken of een verwant thema.

Lees meer

Publicatie

Lof der zichtbaarheid - Kees van Meel (theaterrecensent)

Kritische dialoog over de kracht van kunst - artikel in pArt 2012-3

In 2012 en 2013 organiseert Doortje Kal, lector Kwartiermaken aan Hogeschool Utrecht, vijf kritische dialogen over thema’s uit haar onderzoeksveld. De eerste bijeenkomst was gewijd aan de kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn. Artistieke producties - beeldende kunst, poëzie of podiumkunsten - bieden mensen in kwetsbare posities een mooie kans om zich zichtbaar te maken en negatieve beeldvorming te nuanceren. In de eerste kritische dialoog, samen met Special Arts en de Vrede van Utrecht georganiseerd, werden de onderzoeksvragen over dit onderwerp afgetast.

Lees meer

Nieuwsbrief

‘Nieuwsbrief’ oktober 2012

Kom 8 november naar de kritische dialoog over 'Burgervriendschap'

Burgervriendschap is een centraal thema binnen kwartiermaken. In 'burgervriendschap' drukt zich de behoefte uit elkaars medeburger te zijn, opdat ieder kan gedijen.

Lees meer

Nieuws

Burgervriendschap

Tweede kritische dialoog - donderdag 8 november van half drie tot zes Hogeschool Utrecht

Geplaatst: 12 oktober 2012

Ga voor nieuwe informatie over de tweede kritische dialoog die in het kader van het lectoraat kwartiermaken plaatsvindt naar www.kwartiermaken.hu.nl . Of naar de folder met informatie over alle vijf kritische dialogen. Zie ook de oktober 'Nieuwsbrief'!

Nieuws

Voor activiteiten in het kader van het lectoraat kwartiermaken

ga naar www.kwartiermaken.hu.nl

Geplaatst: 29 september 2012

Wilt u op de hoogte blijven van de kritische dialogen over vijf 'kwartiermaakthema's', van het project 'Lof der zichtbaarheid' in Utrechtse wijken in het kader van de Vrede van Utrecht (juni 2013) en van het kwartiermakersfestival met symposium, workshops, voorstellingen en exposities (juni, 2013 op Hogeschool Utrecht) i.s.m. Special Arts, houd dan kwartiermaken.hu.nl in de gaten.

Nieuws

Eerste kritische dialoog dinsdagmiddag 2 oktober Hogeschool Utrecht

Lof der zichtbaarheid. Over de kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn

Geplaatst: 4 september 2012

Als bijzonder lector kwartiermaken organiseert Doortje Kal komend schooljaar vijf kritische dialogen rond uiteenlopende kwartiermaakthema's. Klik hier voor de uitnodiging www.djust.nl/clients/HU/KD1/index.html Zie ook: www.kwartiermaken.hu.nl Zie ook www.kwartiermaken.nl bij publicaties de rubriek 'kwartiermaken en kunst' (3 artikelen).

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.