Kwartiermaken

Kwartiermaken in de WMO - Doortje Kal

Over schaamte en isolement, kracht en talent, de riskante nadruk op zelfredzaamheid, de presentiebenadering en herstel van verbroken relaties tussen wijzen en dwazen...

‘Het gaat er niet om mensen met een beperking zo normaal mogelijk te doen zijn, maar hun levensomstandigheden zo normaal mogelijk te maken. Het gaat om de vraag hoe zij een meer gewaardeerde rol in de samenleving kunnen krijgen. Voor dit proces is een verandering van de houding van de samenleving noodzakelijk. Uiteindelijk gaat het om de verbetering van de kwaliteit van het bestaan van de betrokkenen.’ (Jacqueline Kool, 2002)

Terug naar manifestaties en congressen