Kwartiermaken

22 matches voor “hoop”.

Nieuws

De verzorgingsstaat verbouwd - hoop en zorgen - Doortje Kal

Bespreking van het jaarboek sociale vraagstukken Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering.

Geplaatst: 29 oktober 2016

Het tijdschrift Deviant ging dit jaar online. Met enige vertraging is eind oktober mijn bespreking van het jaarboek onder redactie van Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold & Marcel Ham geplaatst met mooie illustraties van Thomas Riesner. Ga naar www.tijdschriftdeviant.nl/288-de-verzorgingsstaat-verbouwd-hoop-en-zorgen

Nieuws

Publicatie rond expositie Het Moederschip Beeldend Gesproken

Geplaatst: 30 augustus 2016

In april 2016 hadden Merel Schoutendorp en ondergetekende de eer als gastcurator een expositie te mogen samenstellen uit het werk van Beeldend Gesproken. Bij de opening op 10 april sprak ik per schilderij een korte tekst uit. Daarvan is nu een publicatie gemaakt. Ik hoop dat die inspireert ook vriend te worden van Beeldend Gesproken.

Nieuws

Vijfde druk Proefschrift Kwartiermaken

Met een Voorwoord van Peter Dierinck, voorzitter van de Vlaamse Werkgroep Kwartiermaken

Geplaatst: 15 april 2016

Peter Dierinck schrijft: ik ontdekte in mijn werk dat mensen in opname bekeken werden als mensen die niets meer te geven hadden. Ik ontdekte dat je als hulpverlener nabij kon zijn bij verenigingen en dat die verenigingen daardoor bereid waren de mensen die ik begeleidde in hun midden op te nemen. We werden steeds meer hoopverleners. Ik herkende in het boek Kwartiermaken zoveel van wat ik deed. Ik kreeg een taal aangereikt die me nog meer inzicht gaf in mijn werk... Ik kon door deze lectuur gerichter werken. Dit boek geeft aan dat naast herstel vooral Kwartiermaken zal nodig blijken om de vermaatschappelijking van de ggz te laten slagen.
Voor tien euro (excl porto) te bestellen bij d.kal@kwartiermaken.nl

Lees meer

Nieuws

Kwartiermakerscup 2014

De voetbalcup wordt dit jaar door Kwintes georganiseerd op donderdag 2 oktober in Almere

Geplaatst: 11 september 2014

Het toernooi om de kwartiermakerscup vond in 2008 (als ik het goed heb) voor het eerst plaats, en wel op initiatief van toenmalig student Willem Peters in het kader van een eindexamenopdracht. Willem wilde in het kader van kwartiermaken een gastvrije ontmoeting organiseren tussen voetballers met en zonder beperking. Hij sprak daarbij de hoop uit dat het toernooi een goede traditie zou worden. Dat is gelukt! Ga naar kwintes.nl/activering/projecten/kwartiermakerscup

Lees meer

Publicatie

Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor anders-zijn - dr. Doortje Kal

Openbare les 16 december 2011, lectoraat kwartiermaken Hogeschool Utrecht

Na een persoonlijke inleiding wordt kwartiermaken geïntroduceerd als een praktijk waarin wordt geprobeerd maatschappelijke uitsluiting tegen te gaan. Voor het werken aan gastvrijheid voor anders-zijn zijn filosofische reflecties behulpzaam, zo laat het tweede hoofdstuk zien. Het derde hoofdstuk beschrijft de onderzoeksaanpak en de onderzoeksthema's. Het vierde hoofdstuk gaat over het onderwijs aan de hogeschool en kwartiermaken.

Lees meer

Nieuws

Lustrum Kwartiermakerscup 21 september 2012 - contact rond de voetbal

Voor de vijfde maal spelen dit jaar op uitnodiging van Promens Care 24 teams in Assen (Asser Boys) om de kwartiermakerscup

Geplaatst: 19 september 2012

Het toernooi om de kwartiermakerscup vond vijf jaar geleden voor het eerst plaats, en wel op initiatief van student Willem Peters in het kader van een eindexamenopdracht. Willem wilde in het kader van kwartiermaken een gastvrije ontmoeting organiseren tussen burgers met en zonder beperking. Hij sprak daarbij de hoop uit dat het toernooi een goede traditie zou worden. Dat is gelukt!

Lees meer

Publicatie

Manifest De Naamloze Vennootschap 15 oktober 2011

Oproep om naar het Beursplein te komen en Occupy Amsterdam te steunen

'Er wordt wel gezegd dat er een duidelijk politiek statement moet zijn, maar misschien moeten we eerst zoveel mogelijk redenen voor protest bedenken, en dan kijken wat deze redenen samenbindt, en wat voor begin van verandering gedacht kan worden. (...) Wij staan hier niet met pasklare oplossingen maar om stem te geven aan onze woede. (...) We zijn hoopvol omdat we weten dat het ook anders kan.

Lees meer

Publicatie

Recovering Care - Jean Pierre Wilken

A contribution to a theory and practice of good care

Op vrijdag 12 november 2010 promoveerde Jean Pierre Wilken aan de Universiteit van Tilburg. Promotor: prof. dr. Andries Baart, bekend van 'Een theorie van de presentie'. Naast een systematische review van wereldwijde herstelstudies in de afgelopen decennia, staan verhalen van dertien mensen met ernstige psychische aandoeningen centraal: wat hielp hen daadwerkelijk in hun herstelproces? Wilken onderscheidt twee deelprocessen binnen herstel: een proces van persoonlijk herstel en een van sociaal herstel. Een omgeving is herstelbevorderend als deze faciliterend is. Er zijn echter ook veel omgevingen die stress veroorzaken en beschadigend werken - zo bleek uit de verhalen. Louter de aanwezigheid van mensen, in goede en slechte tijden en met aandacht voor de ervaringskennis van de cliënt, blijkt een belangrijke steunfactor. Op een psychologisch niveau verschaffen deze relaties erkening en daardoor hoop. Zij bieden een verbinding met de wereld en helpen de persoon op deze wijze bij het vinden van een sociale niche.
In het vijfde hoofdstuk ontwikkelt Wilken een theorie van goede (=herstelgerichte) zorg. Op basis van een zorgethisch fundament onderscheidt hij zes 'opgaves': presentie, een gedeeld perspectief, diversiteit (erkenning van verschil, van alteriteit - daarvoor staat hij o.a. stil bij de kwartiermaakbegrippen strijdigheid, gastvrijheid en opschorting), de opgave van erkenning en die van autonomie en kwetsbaarheid en tenslotte die van empowerment.
Het proefschrift is voorlopig alleen in het Engels beschikbaar (SWP), maar op termijn verschijnt er ook een Nederlandse misschien iets ingekorte versie. De Nederlandse samenvatting vindt u hieronder.

Lees meer

Nieuwer Pagina 2/3 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.