Kwartiermaken

22 matches voor “vriendendienst”.

Nieuws

Vrijwilligerszorg - een sterke draad in het sociale weefsel - Doortje Kal

Bespreking van 'Lokale staat van zorg'. Dissertatie Eric van der Vet

Geplaatst: 28 oktober 2016

In het in september verschenen nummer van Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, was een van de vijf thema's Lokale Zorg. Naast een artikel van Eric van der Vet zelf en een van Margret van Paassen in dit themadeel mijn recensie. Namens de redactie schreven Harry Kunneman en Richard Brons (...) 'Vanuit een duidelijke verwantschap met de centrale inzet van Van der Vets onderzoek schetst Kal de belangrijkste componenten van zijn betoog, maar plaatst zij ook kritische kanttekeningen. "Van der Vet richtte zijn onderzoek op de vrijwilligersorganisaties, minder op de vrijwilligers zelf, terwijl de zorgvragers, de deelnemers van de Vriendendiensten of de mensen in kwetsbare posities vrijwel niet aan het woord komen... Dat is mijns inziens wel een gemiste kans omdat zij met hun verhalen ook scherper het verschil tussen professionele en vrijwilligerszorg naar voren hadden kunnen brengen." Dat neemt niet weg dat Van der Vet volgens Kal in zijn opzet is geslaagd: de gemeente Den Haag is daadwerkelijk aan de slag met zijn aanbevelingen en met het waarderende perspectief dat daarin werkzaam is.' Van der Vet zelf: Het is een vergissing vrijwilligerszorg te zien als een verlengstuk van de formele, professionele zorg en welzijn of als een goedkoop alternatief hiervoor. Van der Vet is uit op een positie van vrijwilligerszorg in het lokale bestel die haar eigenheid garandeert, mede als bescherming tegen dreigende formalisering en instrumentalisering. Ga naar www.waardenwerk.net en lees het hele redactioneel.

Publicatie

Kwartiermaken - filosofische perspectieven

Over onpresenteerbaar lijden en onbenoembare strijdigheid, gastvrijheid en opschorting - het maken van een tussenstap

In het attachment vindt u een citaat uit het proefschrift van Doortje Kal: Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond, 2001, 2002, 2010, 2012 blz.59-63 (plus intermezzo vanaf blz. 64). Hieronder vindt u een introductie van de filosofische perspectieven.

Lees meer

Nieuws

24 april 4 uur Presentatie van de Finse film Open Dialogue

door Vrienden van Multiloog i.s.m. St. IPC / INCA-PA en de Amsterdamse Vriendendiensten (Regenbooggroep)

Geplaatst: 2 april 2015

De film Open Dialogue gaat over een alternatieve benadering bij de behandeling van ‘psychosen’ in Finland. Deze zogenaamde open-dialoog-benadering laat veel overeenkomsten met de werkwijze van Multiloog zien. Na vertoning van de film (Engels gesproken met ondertitels in het Duits, duur ca 1.15 uur) en een pauze van 15 minuten, gaan wij tijdens een Multiloog - gesprek van ca een uur - in op de betekenis van de film. Verder leggen wij de link met onze ervaringen in het dagelijks leven. Geef uw komst s.v.p. van te voren op tot uiterlijk 17 april via mail naar Multiloog@gmail.com of telefonisch via 06 110 67 017, vanwege een beperkt aantal zitplaatsen. Meer informatie treft u aan in de bijlage en op de website van www.inca-pa.nl.

Publicatie

Burgervriendschap. Hoe kan de kracht van maatjesprojecten in het kader van de Wmo worden versterkt?

Verslag van de tweede kritische dialoog

Vriendendiensten en maatjesprojecten zijn er sinds hun ontstaan in de jaren negentig in soorten en maten. Ze hebben bewezen betekenisvol te kunnen zijn voor de betrokkenen. De relaties die daarin worden aangegaan zouden, in navolging van de ethicus Hans Reinders ‘burgervriendschappen’ genoemd kunnen worden. ‘Vriendschap’ is hier uitdrukking van een publieke deugd, die daadwerkelijk samenleven mogelijk wil maken. Burgervriendschap bestaat daar waar burgers voor elkaar medeburger zijn; men heeft deel aan elkaars leven zodanig dat ieder kan gedijen. Zulke ‘burgervriendschappen’, lijken een uitgelezen ogelijkheid om de oriëntatie op participatie, die onder andere in de Wmo is neergelegd, te realiseren. Het actieve burgerschap van weerbaarder burgers ondersteunt het meedoen en erbij horen van burgers in kwetsbare posities.

Publicatie

Meedoen voor iedereen?! Josje van der Linden

Recensie Meedoen gaat niet van zelf, Journal of Social Intervention, 22, 2013

'Is kwartiermaken een relevante benadering in deze tijd waarin een groot beroep wordt gedaan op mensen in al hun diversiteit, om actief te participeren (mee te doen) aan de moderne maatschappij? (...) Het boek bespreekt tien pijlers van kwartiermaken gelardeerd met portretten van kwartiermakers. (...) De aangename afwisseling tussen theorie en praktijk verhoogt de leesbaarheid terwijl de essentie overeind blijft.'

Nieuws

Het Groot Amsterdams Verbindingsfestival 3 oktober - informatief met een ruig randje

De Amsterdamse Vriendendiensten bestaan 20 jaar; de Buddyzorg 25!

Geplaatst: 23 september 2013

Vriendendienst was naar het voorbeeld van buddyzorg resultaat van het eerste project kwartiermaken, opgezet vanuit het toenmalig Dagactiviteitencentrum (Dac) Vondelstraat en naar wens van de toenmalige bezoekers van het Dac. Beide projecten zijn nu bij De Regenboog Groep ondergebracht. Het festival vindt plaats in de meest toepasselijke week van het jaar: de Week tegen Eenzaamheid. 'We strijden immers met z'n allen al jaren tegen isolement en eenzaamheid onder kwetsbare Amsterdammers.'
Ga naar www.deregenboog.org/verbindingsfestival

Lees meer

Boek

Meedoen gaat niet vanzelf - Doortje Kal, Rutger Post, Gerda Scholtens

Kwartiermaken in theorie en praktijk

In dit boek van 96 blz vertellen kwartiermakers over hun werk met en voor mensen met een psychiatrische achtergrond, een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of mensen die in armoede leven. Elk hoofdstuk bevat zo'n praktisch verhaal en is telkens gekoppeld aan een thema dat voor kwartiermaken essentieel is. Daniël Giltay Veth - bekend van zijn kritiek op de projectencarrousel - schreef het Voorwoord, Jean Pierre Wilken van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht het Nawoord. Uitgave Tobi Vroegh. Het boek is uitverkocht, maar hieronder nu te downloaden.

Nieuws

17 februari 2012: publicist Anil Ramdas is dood.

"Wat is er mooier dan partij te kiezen voor iemand die niet gelijksoortig is aan jezelf?"

Geplaatst: 18 februari 2012

Het opnemen voor de vreemdeling, is dat niet de morele kern van multiculturalisme? vraagt Anil Ramdas zich af in zijn Socrateslezing, 1997. Daarin pleit hij indringend voor vriendschap tussen mensen uit verschillende bevolkingsgroepen.

Lees meer

Pagina 1/3 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.